Levins-Hus_web_neu

© Levins Kultur Center

Arrangement:

Geopark Dage.
Kulturlandskaber: „Træ“

9. – 12. maj 2024
Levins Kultur Center

Vestergade 3, 5600 Faaborg. 

Geopark_2

Torsdag
den 9. maj

14.00 – 15.00:
„Ege-træet i kulturlandskabet“

foredrag af Ulla Lunn, arkitekt m.a.a.

EGEN er den længstlevende organisme i den danske natur. Gennem hele landets historie har egetræet været en ressource, en vogter af naturen, en kilde til liv og en genstand for følelsen af at høre hjemme.

Ulla Lunn tager os med gennem egetræets kulturhistorie i naturens og kulturens historie. Gennem dyrkning, udnyttelse, kunst og håndværk.

Tilmelding: info@l-k-c.dk

Geopark

Fredag
den 10. maj

15.00 – 16.00:
„Træet i vores byggetradition- træets betydning i fremtiden“

foredrag af Uffe Black Nielsen, Træetshus

Træet har altid været hjørnestenen i vores byggetradition, men dets betydning strækker
sig langt ud over fortidens rammer.

Opdag, hvordan træet fortsætter med at forme vores fremtidige byer og kulturlandskabet
som en bæredygtig ressource og en kilde til håb, selv når mursten og beton midlertidigt har taget føringen i byggeriet.

16.00 – 17.00:
„Træskibene i vores kulturlandskab“

et foredrag af Steffen F. Møller

17.00:
„Levins Kultur Center arbejde med kulturlandskabet“

Kirsten M. Langkilde giver en introduktion

Tilmelding: info@l-k-c.dk

Lørdag
11. maj

13.00 – 17.00:
Åbent Hus

Søndag
12. maj

13.00 – 15.00:
„Vores træskibe“.

Et arrangememt for familier.

Steffen F. Møller: inviterer til fortællinger om træskibene for voksne og børn.

For børn – “Byg en båd.“

Faarborg_schmal_web

© Levins Kultur Center

1

Levins Kultur Center

Det første tema, Kulturelle fællesskaber – Fælles kulturlandskaber, indeholder muligheden for at tilnærme sig vigtige temaer i samfundet nu.

Hvad forbinder os – har vi fælles kulturelle omgivelser?

De to perspektiver vil fortælle historier om udviklingen i vort sociale samvær mellem de enkelte borgere, familien og de sociale arbejdsmæssige og bredere demokratiske fællesskaber og hen til vores omgang med kulturlandskabet.

Baggrund

Familien Levin er stedfortrædende for de mange familier, der gennem egen baggrund blev et eksempel på den nutidige europæer. Hertil hører bevægelighed indenfor Europa, entreprenørskab, nødvendighed af religionsfrihed og diversitet. Faaborg by viste herigennem en kulturel åbenhed, tillid og rummelighed.

Levins Kultur Center er tovholder for aktiviteter med hjemsted i fondens bygning og fokuserer på Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmarks historiske rolle og værdier samt sætter en innovativ dagsorden for fremtidens kulturelle udvikling.

IMG_1869_schmal

© Levins Kultur Center

2

Levins Kultur Center forstår sin rolle som en del af et større kulturelt netværk

Med udgangspunkt i Levins Kultur Center aktiviteter dannes en række arbejdsgrupper, hvor udvalgte temaer udvikles og afprøves. Resultaterne vil blive stillet til rådighed for alle interesserede.

Levins Kultur Center vil primært arbejde med institutioner og foreninger i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Der vil blive skabt udstillinger, holdt foredrag og gennemført symposier og konferencer i et større kompetence-netværk.

Kulturlandschaft_schmal_web

© Levins Kultur Center

3

Det arbejder Levins Kultur Center med

Kulturelle Fællesskaber – Fælles Kulturlandskaber

Kulturelle fællesskaber

De kulturelle fællesskaber beskæftiger sig med relationen mellem mennesker i en presset og forandret tid. Individets frihed har været dyrket som grundlag for personlig lykke efter frigørelsen fra stramme normer, faste kønsopfattelser og manglende fokus på bæredygtighed. Fra ønsket om individets frihed har vi bevæget os til nye rammer på grund af, covid, miljø- og klima problemer, krigen I Europa og generel usikkerhed for fremtiden. Nye fælles udfordringer uden klare kulturelle rammer.

Rammeløs internationalisering gennem verdensomspændende, delvist fri digital kommunikation. Individets tilsyneladende ubegrænsede frihed – på godt og ondt. Mindre forpligtende samvær, ukritisk delte information trives ved siden af faktuel viden og erkendelse.

Den skandinaviske kollektive velfærds model med dens historiske kvaliteter og mangler er sat på prøve i de seneste kriseår, i ønsket om mere velfærd, uddannelse, trivsel for alle. Hvordan etableres et nyt kulturelt fællesskab i en revideret demokratisk samfundsmodel? Det er vigtige og komplekse spørgsmål. Hvis velgennemtænkte svar I bedste fald kan lede os til et nyt kulturelt fællesskab.

LKC-temenverbindungen_1920

© Kirsten Merete Langkilde,
Levins Kultur Center

Fælles kulturlandskab

Tyskland og Danmark er europæiske nabolande, det ene mere nordisk, det andet mere centraleuropæisk, men begge har hver på sin måde – og i fællesskab – haft de samme overordnede mål: På et grundlag demokrati og retsstatens principper at udvikle brugen af verdens teknologiske fremskridt til at beherske naturen, skabe fremgang i velstand og bedre sociale vilkår. I de seneste år er der kommet et fælles fokus på ligestilling, bæredygtighed og en ansvarlig klimapolitik.

Historisk er det sket under vekslende vilkår og politiske rammer. Meget er lykkedes, men det har haft en pris, som skal betales nu og i fremtiden. De opståede og endnu udløste klimaudfordringer, demokratiske normer og under pres og udfordringer med gensidig afhængighed af beslutninger i andre lande. Fra en geopolitisk sammenhæng til den personlige higen efter at finde et sted at kunne finde sig til rette. Spændingsfelt mellem permanent at skifte livsvilkår og levested og det midlertidige skifte, som ses i turismen, hvor ferie og frihed er kodeordene. Hvordan oplever vi de kulturlandskaber, vi bevæger os i og lever i?

Hvad binder os sammen? Og hvordan? Hvad splitter os? Og hvorfor? 

© Time Machine Organisation

Time Machine Europe

Som associeret medlem af Time Machine Europe vil Levins Kultur Center arbejde med en metode, der kan behandle komplekse historiske såvel som nutidige informationer, personlige erfaringer og gennem små film, interviews, tekster, udstillinger, møder, samtaler, måltider, udflugter, eksperimenter og dermed give samlet information skabt af mange for de mange.

Der er tale om at bygge viden op i et fællesskab, tale om emnerne, høre på inputs og derigennem sikre en individuel refleksion og styrkelse af den kritiske tænkning hos den enkelte.

At samle, strukturere, digitalisere og synliggøre den fælles viden kræver et inkluderende engagement af interesserede borgere og fagfolk. Der vil blive skabt udstillinger, holdes foredrag, konferencer og symposier for større kompetence-netværker.

Resultater og den fælles viden sikres i en database i relation til Time Machine Europe initiativet. Målet er at skabe et levende fællesskab, der giver mulighed for at bringe den enkelte ind i fællesskabet – herunder person/region, land/by og værdier/fremtid.

www.timemachine.eu

Stifterne af Levins Kultur Center

kml_3

Prof. Kirsten Merete Langkilde

Tidligere: Vicepræsident Universität der Künste Berlin, direktør for Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel, formand for netværket af kunstuddannelserne i Schweiz, rektor for Det kgl. Danske Kunstakademi, grundlæggelse af forskningscentrene ecam og Center for kunstnerisk viden og udvikling, København, forskning, rådgivning, bestyrelsesarbejde. Billedhugger fra Det kgl. Danske Kunstakademi.

Nu: Bestyrelsesmedlem Levins Fond, stifter og bestyrelsesmedlem Levins Kultur Center, Institut for æstetisk praxis og æstetisk research, Arboret for æstetisk praxis og æstetisk research, medlem af Kunstnersamfundet.

kml@l-k-c.dk

njl_3

Mag. art. Niels Jørgen Martins da Costa Santos Langkilde, fhv. MF

Tidligere: Folketingsmedlem, informationschef TV 2; koncerninformation MTG A/S; branchedirektør BFE; kommunikationsdirektør Dansk HøreCenter

Nu: Censor ved landets universiteter, stifter og bestyrelsesmedlem Levins Kultur Center, CPRO, chief public relations officer, HPSG, Holland, partner i Cultimo ApS, direktør Miljø og Medier, direktør Hans Christian Andersen Institut Holding ApS, direktør P2X Energy, landsformand Patientforeningen, formand Høreforeningen Faaborg-Midtfyn, næstformand Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn Kommune, bestyrelsesmedlem Danske Handicaporganisationer, Faaborg-Midtfyn Kommune.

njl@l-k-c.dk

sfm_4

Cand. polit Steffen Frederik Møller RD

Tidligere: Cheføkonom Dansk Metal, Danmarks repræsentant i Kul- og Stålunionens Forretningsudvalg, rådsformand i flere råd i Undervisningsministeriet, medlem af Udviklingsfondets bestyrelse, ekstern lektor KU i samfundsfag, censor DTU, bestyrelsesmedlem i mere end 128 selskaber, medejer i virksomheder i flere lande, foredragsholder, forfatter, iværksætter, ulandsprojekt i Etiopien i bæredygtig energi.

Nu: Medlem af Akademiet for De Tekniske Videnskaber. Hædersmedlem af Solidarnorcs. Arbejdende bestyrelsesformand Levins Fond, bestyrelsen for Ryslinge Lokalråd, stifter og bestyrelsesmedlem i Levins Kultur Center, direktør i NeptunSeafood aps, økonomisk rådgiver, humanitært arbejde.

sfm@l-k-c.dk

Samarbejde og netværk

Faaborg-Midtfyn Kommune, Feldballe Film&TV, Levins Fond, Geopark Det Sydfynske Øhav I/S, Helios Biograf og Kulturhus, Studio S/M/L, Berlin

Levins Kultur Center starter en venneforening

Bliv medlem af Venneforeningen
Kontakt: info@l-k-c.dk

Levins Kultur Center er støttet af

Levins Fond, Nordea fonden, Liv i Det Lokale, Realdania, Samlingskraft, Landdistriktpuljen Faaborg

Contact

Levins Kultur Center
Vestergade 3
5600 Faaborg
Danmark

email: info@l-k-c.dk

cvr 43441361


Persondatapolitik
 

Imprint